top of page
18.jpg

МЕТА ПРОГРАМИ

підготовка лідерів до майбутніх стратегічних обов'язків у межах складного та неоднозначного середовища безпеки

ОПИС КУРСІВ

19_edited.jpg

1. ЛІДЕРСТВО ТА СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

 • Стратегічне мислення

 • Системи мислення

 • Інституційне та особистісне стратегічне лідерство

20.jpg

2. МІЖНАРОДНЕ БЕЗПЕКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 • Міжнародне безпекове середовище. Міжнародні відносини і дипломатія

 • Організований вплив: аналітичні центри, лобізм та групи інтересів

 • Національні інтереси, влада і Гранд стратегія

 • Глобальні тренди

 • Причини виникнення конфліктів і проблеми транснаціональної безпеки

 • Демократичні цивільно-військові відносини

21.jpg

3. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

 • Гранд стратегія України

 • Стратегія національної безпеки

 • Екосистеми безпеки та оборони

 • Військова стратегія і використання сили

 • ЗМІ та національна безпека

 • Кіберпростір і національна безпека

 • Розвідка, контррозвідка і національна безпека

 • Енергетична безпека

 • Економіка і національна безпека

 • Захист і стійкість критичної інфраструктура

22.jpg

4. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ

 • Політика США. Відносини США та Китаю

 • Політика ЄС

 • Центральна та Східна Європа

 • Туреччина

 • Близький Схід

 • Росія

23.jpg

5. СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ Й ІНСТИТУЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • Формування політики та управління

 • нституційна ефективність

 • Планування на основі спроможностей

 • Оборонний менеджмент

 • Управління людським капіталом

 • Big Data

 • Моделювання процесів

 • Стратегічні комунікації

24.jpg

6. ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

 • Креативне мислення

 • Філософія та дебати

 • Сучасне мистецтво

 • Театр

 • Музика

1. ЛІДЕРСТВО ТА СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

Стратегічне Мислення

Комплексне введення до сучасних стратегічних і системних концептів. Природа людини і характер систем. Закриті та відкриті системи. Вступ до системного мислення, різниця поведінкової логіки в частині та в системах. Логіка змін: правила та парадигми. Життєві цикли парадигм. Зміна природи лідерства.
Природа ідеї, яка трансформує і структурує відкриті системи. Компоненти стратегічної ідеї. Цінності, візія та місія як ДНК системи. Відмінності уявлень про систему з погляду стратегічної ідеї та в порівнянні з визначенням PR. Клієнти і продукти в системах. Ролі. Клієнтські ряди. Границі систем. Баланс систем. Підхід до формування стратегічної ідеї в якості фону для розробки стратегії.

Інституційне та особистісне стратегічне лідерство

Системне мислення

Метою даного курсу є вивчення складності систем як елемента стратегічного середовища. Учасник ознайомиться з такими питаннями, як: що таке складні, адаптивні системи; як стратегічні лідери знаходять пояснення таким системам; як розуміння складної адаптивної системи допомагає лідерам розробляти і впроваджувати успішні стратегії.

Курс сприяє розумінню теорії та практики стратегічного лідерства та виявлення проблем, з якими стикаються лідери на стратегічному рівні. Учасники розглянуть такі питання, як психологія лідерства (сучасна теорія лідерства, гендеру, тощо), роль лідерів на стратегічному рівні та характеристики успішного стратегічного лідерства.

2. МІЖНАРОДНЕ БЕЗПЕКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Міжнародне безпекове середовище

Курс призначений для надання допомоги учасникам в аналізі питань безпеки на міжнародному рівні, включаючи розробку національних та військових стратегій, що сприяють розвитку та відстоюванню національних інтересів України. Учасники ознайомляться з основними тенденціями та змінами в міжнародному безпековому середовищі.

Організований тиск: аналітичні центри, лобіювання та групи інтересів

Учасники розглянуть роль аналітичних центрів, груп впливу, лобістів та інших неурядових організацій та їх вплив на процес прийняття рішень на національному рівні та тих, хто приймає рішення в галузі національної безпеки та оборони. Курс також проаналізує, як діють ці установи та окремі особи, їхні інтереси; учасники повинні розуміти структури, якими користуються ці суб'єкти, намагаючись впливати на політичні рішення і процеси прийняття рішень.

Глобальні тренди

Учасники вивчать технологічі, демографічні, екологічні, економічні та соціальні тренди. Учасники навчаться аналізувати швидко змінюючі світові тренди їх вплив на фінансові системи, нації та геополітичні відносини між країнами світу.

Демократичні цивільно-військові відносини

Міжнародна політична система: міжнародні відносини та дипломатія

Учасники проаналізують способи, яким політики дивляться середовище міжнародної безпеки, що розвиваєтьчя, а також свої зусилля щодо розробки загальної гранд стратегії. Курс пояснює основи міжнародних відносин. Учасники обговорять такі явища, як міжнародна анархія, роль держав проти ідей, міжнародних організацій, баланс сил, демократичний мир, глобалізація та проаналізують різні етапи міжнародних відносин.

Національні інтереси, сила та Гранд стратегія

Гранд стратегію можна розуміти як синхронізоване застосування всіх елементів національної сили для просування та захисту національних інтересів під час миру та війни. Учасники розглянуть різні стратегічні структури, які допомагають встановити національні пріоритети, обирати стратегічний підхід та виділити ресурси, необхідні для досягнення національних цілей у довгостроковій перспективі. Ці цілі, в основному, ґрунтуються на національних інтересах, які важко визначити або домовитись.

Причини виникнення конфлікту та проблеми транснаціональної безпеки

Цей курс включає обговорення питань причин війни і людських конфліктів, пропонує сучасний погляд на основні характеристики сучасних конфліктів, традиційних та нових драйверів конфлікту. Учасники дослідять зміну природи конфліктів.
Проблеми транснаціональної безпеки залишатимуться серйозними викликами протягом наступних десятиліть. Ці питання зазвичай стосуються або проводяться недержавними суб'єктами, хоча держави можуть забезпечити сприятливе середовище, чи то шляхом навмисних дій чи просто бездіяльностю. Певні проблеми виходять за рамки бінарного стану проти недержавних категорій. Ці питання часто характеризують як згубну сторону глобалізації, і вони можуть заперечувати загальноприйняті поняття суверенітету, стратегії, географії та війни.

Цивільно-військові відносини передбачають розбіжності між лідерами, установами, цінностями, прерогативами, ставленнями та практичними підходами суспільства в цілому та власне військовими. Курс пропонує оцінити роль керівника вищої ланки в цих відносинах і зв'язок між цивільно-військовими відносинами та військовим професіоналізмом. Учасники обговорять три критерії демократичних цивільно-військових відносин: 1) гармонія між цивільними та військовими; 2) ефективність військового устрою; 3) конституційний баланс. Українське бачення демократичних цивільно-військових відносин.

3. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

«Гранд Стратегія» України

Цей курс досліджує теорію та практику гранд стратегії в історичному та сучасному контексті, визначає гранд стратегію як "розраховане відношення засобів до великих цілей". Основна увага приділяється тому, як частини стосуються цілого.
Курс зосереджений на сучасній гранд стратегії стосовно таких питань, як національна безпека; економіка та фінанси; технологія; середовище; енергетичні ресурси; культура та ідеологія; етика та міжнародне право; а також конкуренція між демократією та авторитаризмом у формуванні міжнародної системи.

Військова стратегія та застосування сили

У цьому курсі учасники аналізуватимуть основні компоненти оборонних стратегічних документів сучасної України й оцінять Стратегію національної оборони. Остання необхідна для опису шляхів і засобів, за допомогою яких українські військові досягнуть цілей власне Стратегії національної безпеки або будь-яких інших стратегічних настанов для національної безпеки чи оборони. Учасники зрозуміють елементи «гранд стратегії» та своє бачення військових операцій.

Кіберпростір та національна безпека

За дуже короткий час люди та компанії використали кіберпростір для створення нових галузей промисловості, яскравого соціального простору та нової економічної сфери, які переплітаються з нашим повсякденним життям. У той же час, люди, субнаціональні групи та уряди використовують кіберпростір для просування інтересів за допомогою зловмисної діяльності. Терористи вербують, навчають та націлюють їх через Інтернет, хакери крадуть дані, а спецслужби проводять шпигунство. Тим не менш, переважна більшість кіберпросторів - це цивільний простір, який використовують люди, підприємства та уряди для законних цілей. Під час курсу учасники вивчають поточні та майбутні загрози кіберпростору, різні підходи до просування та відстоювання національних інтересів та протиставляють підхід України до підходів у США, Європі, Росії та Китаю.

Енергетична безпека

Цей курс забезпечує критичне розуміння сучасної енергетичної безпеки: що це, відносини з іншими формами безпеки й інтеграція в сучасну систему держави. Ці питання будуть досліджені шляхом розгляду взаємозв'язків енергетичної, економічної та соціальної стійкості, вихід поза рамки традиційної «споживчої» державної мети до енерго-економічного зв'язку держав-виробників і супутніх геополітичних стратегій. Курс вивчає глобалізацію енергетичної безпеки та зростання нетрадиційних джерел енергії, а також наслідки цих ефектів на політику національної безпеки.

Захист і стійкість критичної інфраструктури

Цей курс формує уявлення про політику, стратегію та практичне застосування захисту і стійкості критичної інфраструктури з точки зору усіх небезпек. Він описує стратегічний контекст, і обговорює питання і можливості, пов'язані з наступним: державно-приватними партнерствами з інфраструктурою; обміном інформацією; аналізом ризику та визначенням пріоритетів; зменшенням ризику; вимірюванням продуктивності; регулюванням інцидентами; плануванням та інвестуванням у невизначене майбутнє. Курс призначений для популяризації предметного матеріалу, критичного аналізу проблем і розуміння процесу прийняття рішень під час кризи. Він сприяє цілісному розумінню різних підходів щодо захисту і стійкості критичної інфраструктури, які застосовуються до різних секторів, а також систем інфраструктури, які перетинають державні кордони або мають по суті міжнародний характер.

Оборонні та безпекові екосистеми

Стратегія національної безпеки

Метою даного курсу є подальший розвиток розуміння учасниками інтересів, цілей та завдань України як суверенної держави, а також оцінка факторів, що впливають на реалізацію політики національної безпеки. Учасники розглянуть міжнародне середовище, яке впливає на стратегію національної безпеки, оскільки це стосується пропагування національних цінностей.
Після закінчення курсу учасники отримають всебічне розуміння того, як Україна розробляє та впроваджує політику національної безпеки, як Канада, Великобританія, США розробляють та впроваджують політику національної безпеки; і знання про те, як інші країни розробляють та здійснюють політику національної безпеки.

Медіа та національна безпека

У цьому курсі розглядається сила громадської думки, роль засобів масової інформації у процесі прийняття військових рішень. Учасники вирішать, чи є ЗМІ пасивним учасником процесу формування громадської думки або є незалежним суб'єктом. Право вільної преси, відносини між військовими та засобами масової інформації, баланс права громадськості на інформованість – це питання, які будуть розглянуті в цьому курсі.

Розвідка і контррозвідка

Курс вивчає різні органи влади в уряді України, які формують розвідувальне співтовариство, їхню роль і сучасні виклики. Курс досліджує роль Українського розвідувального співтовариства у сучасних викликах національної безпеки, включаючи розповсюдження зброї масового знищення, безпілотних літальних апаратів та цілеспрямованих вбивств, кібершпигунство та кібер-війни. Під час цього курсу студенти будуть розвивати всебічні знання про контррозвідку, а також про те, як розвідувальні органи, організації та військові частини в Україні використовують як наступальну, так і оборонну контррозвідку для охорони та захисту інтересів національної безпеки України від іноземних органів розвідки. Учасники вивчатимуть та аналізуватимуть контррозвідку, її підтримку в розвідувальних операціях та аналізуватимуть, як культурні, соціальні та технологічні зміни впливають на контррозвідку.

Економіка і національна безпека

Національна економічна безпека – це здатність захищати або розвивати економічні інтереси в умовах обставин, які можуть загрожувати або блокувати ці інтереси. Що таке економічна безпека. Сприяння технологічним інноваціям. Іноземні джерела. Відновлення військових сил України. Іноземні інвестиції в Україну.
Економічна сила. Економічна безпека, економічна політика та політика безпеки. Економічна мобілізація. Економіка під час війни.

Оборонна промисловість

Курс «Оборонна промисловість» розроблений, щоб допомогти учасникам краще розуміти взаємозалежність сфер оборони і промисловості для посилення можливостей оборонної промисловості України. Учасники проаналізують вплив оборонних рішень та бюрократичних процесів на промисловість. Курс зосереджений на питаннях співпраці між обороною і промисловістю, законодавчих обмеженнях та їхній вплив на своєчасне виробництво обладнання та неправильне функціонування, питаннях державного оборонного замовлення, процесах закупівель, проблемах безпеки та можливості приватизації. Учасники працюватимуть із кращими міжнародними практиками і зможуть узагальнити попередні дисципліни програми, щоб знайти успішний комплексний підхід до вирішення питань співпраці у сфері оборони і промисловості для України.

4. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ

Цей курс досліджує роль регіонів у системі міжнародної безпеки, в якій Україна бере участь. Порівнюючи різні параметри, що впливають на регіональну динаміку, учасники розглянуть різні чинники, такі як географія, історія, культура та інститути, а також роль суб'єктів, що можуть вступати потенційними, головними регіональними силами, та багатьох інших суб'єктів – як регіональних / нерегіональних, так і державних / недержавних.
Курс має на меті проаналізувати нові тренди в збройних силах та інших військових формуваннях, бойових діях, а також зрозуміти політику:

 • США. Відносини США та Китаю

 • ЄС

 • Китаю

 • Центральної та Східної Європи

 • Туреччини

 • Близького Сходу

5. СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ Й ІНСТИТУЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Військова логістика

Курс вивчає, як військова логістика використовується для планування і підтримки логістично підготовлених спільних зусиль, залучивши Міністерство оборони та інші військові формування, неурядові організації, міжвідомчі, міжнародні та промислові ресурси. Курс військової логістики зосереджується на плануванні, виконанні та контролі військової логістики оперативного рівня шляхом підготовки військових та цивільних осіб для виконання різних логістичних завдань. У цьому курсі будуть розглянуті основні логістичні функції, що сприяють інтегрованому прийняттю рішень, дозволяють ефективно синхронізувати і розподіляти ресурси, а також оптимізувати військові логістичні процеси. Учасники також зможуть розробити необхідні перспективи та цілі, необхідні для управління логістикою під час військових операцій.

Планування на основі спроможностей

Цей курс викладає основи планування на основі спроможностей та показує, як вирішити притаманну неоднозначність в питаннях безпеки у межах економічної системи. Учасники зможуть практикувати цілісний підхід до операцій та планування, які потрібні для повної взаємодії для досягнення державно-приватного партнерства, оцінки ризиків, сценаріїв та аналізу мети. Планування на основі спроможностей має відбуватися як зверху-вниз, так і знизу-догори (процес вивчення уроків). Учасники навчаться, як вирішувати операційні проблеми, як пов'язати процес планування з наслідками, вимірюванням і результатом прийняття рішень, а також як використовувати основні принципи планування на основі спроможностей протягом усього курсу і програми.

Управління людським капіталом

Розуміння різниці між управлінням людськими ресурсами та управлінням людським капіталом; поняття «управління потенціалом співробітників». Розуміння і знання про те, як впровадити найкращі практики управління людським капіталом.

Управління проектами

Ключові концепції планування проектами й управління показниками виконання проекту. Управління портфелем проектів. Концепт Agile в управлінні проектами. Основні навички проектування, узгодження і виконання проектів.

Моделювання процесу

Універсальні принципи формування організацій на основі створення цінності. Зміна ролей в організації. Бізнес-процеси на стратегічному рівні. Моделювання бізнес-процесів на вищих рівнях. Внутрішній клієнт. Внутрішній продукт. Розподіл стратегічних ідей до процесів і ролей. Порівняльний аналіз процесів. Зміна організаційної культури як зміни у прийнятті рішень в організації.

Формування політики та урядування

Оборонний бюджет

Курс вивчає проблеми системи розподілу бюджетних коштів України. Оборонний бюджет України розробляється за допомогою формального процесу та політичного мистецтва. Це продукт складного, ітераційного й аналітичного процесу прийняття рішень. Учасники проаналізують відносини між прогнозованим майбутнім середовищем безпеки, національною стратегією, національними стратегічними цілями, прийняттям політичних рішень та оборонним бюджетом. Курс сприяє розумінню варіантів, виборів і компромісів, що стосуються оборонного бюджету України. Ми розглянемо основні міжнародні орієнтири, а учасники розроблять інноваційний і ефективний підхід до бюджетних асигнувань для бюджетної системи України.

Оборонний менеджмент

Метою цього курсу є досягти спільного розуміння того, як втілити оборонну політику на практиці, розробити відповідні і стабільні механізми планування, які підтримують системи та інфраструктуру. Учасники повинні навчитися застосовувати управлінські функції, пов'язані з плануванням, організацією, керівництвом та контролем за тими сегментами та діями оборонної організації, що можуть сприяти максимальній оперативній роботі збройних сил та інших військових формувань. Під час курсу будуть розглянуті такі питання, як управління оборонними ресурсами, персоналом і закупівлями, а також вирішення стратегічних та операційних проблем у комплексному підході.

Big Data

Цей курс охоплює основні стратегії та моделі управління даними, зосереджуючи увагу на їхньому зберіганні, електронній архівації, пошуку даних, нейронних мережах та інших методологіях. Учасники ознайомляться з методами збору, зберігання, управління та обробки великої кількості даних і оцінюватимуть екосистему даних, її загальні інструменти, рамки та платформи. Курс забезпечує достатнє розуміння учасниками оцінки можливостей та обмежень параметрів управління даними.

Стратегічні комунікації

Розуміння ключових принципів стратегічних комунікацій та логіки кризових комунікацій. Як встановити зв'язок у кризових ситуаціях. Планування стратегічної комунікаційної кампанії. Вивчення інструментів, підходів та стратегій, необхідних для аналізу тенденцій та потоків інформації в публічному просторі та формування довіри та конструктивного діалогу з цільовими аудиторіями. Розробка основ менеджменту репутації, зовнішніх комунікацій, реагування на негативні зміни в інформаційній сфері та основи ефективного публічного діалогу керівників найвищого рівня різних організацій.

Закупівля оборонних ресурсів

Цей курс ознайомить учасників із процесом закупівель оборонних технологій, які використовується сьогодні у Міністерстві оборони. Будуть розглянуті ролі, обов'язки та повноваження менеджера закупівель. Учасники проведуть оцінку циклу закупівель, зосереджуючись на процесі закупівель МО, ключових працівниках і організаціях із закупівель. Цей курс зосереджений на описі деяких процесів, які призводять до прийняття рішення про запуск конкретного проекту закупівель, розглядає використання стратегій закупівель як можливість вибору способу найкращого обладнання та / або послуги і представлення цього вибору стейкхолдерам.

6. ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

Креативне мислення

Сучасне мистецтво

Музика

Філософія та дебати

Театр

bottom of page